Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
57066160598653826240706558395821604280516007996
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544542769308626537205205267752294320451875937225
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
421929512381215926692131175625743589600450774624
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
393437332614318433743899354737223191354926102579
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000100387535653290334527233056
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29843
 2. Inne
  Wyświetleń: 11939
 3. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 7938
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7071
 5. Strona główna
  Wyświetleń: 2741
 6. Wybór wykonawcy
  Wyświetleń: 2621
 7. Władze spółki
  Wyświetleń: 2607
 8. Ogłoszenie o przetragach
  Wyświetleń: 2074
 9. Druki
  Wyświetleń: 2045
 10. Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1882
 11. Ogłoszenie o braku wody w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1861
 12. WPROWADZONE OPŁATY
  Wyświetleń: 1837
 13. Majątek spółki
  Wyświetleń: 1836
 14. Ogłoszenie o naborze pracownika
  Wyświetleń: 1800
 15. Przetarg pomoc techniczna
  Wyświetleń: 1774
 16. Organizacja
  Wyświetleń: 1727
 17. Wyniki kontroli wody
  Wyświetleń: 1704
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1676
 19. Taryfy
  Wyświetleń: 1671
 20. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1657
 21. Aktualności
  Wyświetleń: 1653
 22. Informacje o Projekcie
  Wyświetleń: 1649
 23. Przetarg kanalizacja sołectwo Gierałtowice
  Wyświetleń: 1604
 24. Przetarg kanalizacja sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 1603
 25. Przetarg kanalizacja sołectwo Paniówki
  Wyświetleń: 1589
 26. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1551
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1516
 28. PODŁĄCZENIA DLA GMINY GIERAŁTOWICE
  Wyświetleń: 1468
 29. Jednostka Realizująca Projekt
  Wyświetleń: 1448
 30. Przyjmowanie spraw indywidualnych
  Wyświetleń: 1440
 31. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 1438
 32. Odpowiedź na prośbę + Załączniki do IDW w formie edytowalnej
  Wyświetleń: 1418
 33. Informacja o wyniku konkursu
  Wyświetleń: 1393
 34. Opinia biegłego rewidenta za 2008r.
  Wyświetleń: 1376
 35. Usuwanie awarii wod-kan 2015-2016
  Wyświetleń: 1374
 36. Najczęściej zadawane pytania
  Wyświetleń: 1357
 37. Obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1353
 38. Materiały biurowe 2010
  Wyświetleń: 1331
 39. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1329
 40. Ważne telefony
  Wyświetleń: 1319
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1296
 42. Regulamin udzielania zamówień
  Wyświetleń: 1285
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1258
 44. Kredyt konsumencki
  Wyświetleń: 1214
 45. Przetarg kanalizacja sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 1178
 46. Urządzenie wielofunkcyjne
  Wyświetleń: 1175
 47. Sprzedaż drukarki, projektora i oprogramowania MS Projekt na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt
  Wyświetleń: 1087
 48. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1075
 49. Dostawy urządzeń i sprzętu dla Projektu Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1013
 50. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Tuwima w Przyszowicach
  Wyświetleń: 982
 51. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ
  Wyświetleń: 928
 52. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 820
 53. Pomoc techniczna dla JRP realizującej projekt: Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice, współfinansowanego z Funduszu Spójności
  Wyświetleń: 803
 54. Wyjaśnienia do pytań + wersja edytowalna załączników
  Wyświetleń: 735
 55. Odpowiedzi na zadane pytania
  Wyświetleń: 728
 56. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Darwina w Paniówkach
  Wyświetleń: 726
 57. MAPY Z ORIENTACJĄ
  Wyświetleń: 726
 58. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Nowej w Chudowie
  Wyświetleń: 726
 59. Aktualności
  Wyświetleń: 724
 60. Budowa sieci wodociągowej w Przyszowicach przy ul. Południowej, ul. Korfantego i Granicznej
  Wyświetleń: 722
 61. Wyniki kontroli wody
  Wyświetleń: 718
 62. Odpowiedź na pytanie 28.04.2010r. II
  Wyświetleń: 691
 63. Druk RB-28S
  Wyświetleń: 687
 64. Ogłoszenie o zebraniu sołectwo Gierałtowice
  Wyświetleń: 685
 65. Wyjaśnienie Zamawiającego treści zapisów SIWZ
  Wyświetleń: 682
 66. Pomoc Techniczna dla JRP realizującej projekt pn. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 679
 67. Wiata tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego na oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 679
 68. Sprzedaż szaf metalowych na potrzeby na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt
  Wyświetleń: 676
 69. 03. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 1
  Wyświetleń: 670
 70. Materiały promocyjne- kontynuacja - wybór wykonawcy
  Wyświetleń: 669
 71. Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  Wyświetleń: 660
 72. Inżynier Kontraktu SIWZ
  Wyświetleń: 659
 73. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w DW921 Ks. Roboty Gierałtowice_1 - wynik postępowania
  Wyświetleń: 659
 74. Oferta
  Wyświetleń: 654
 75. Materiały biurowe na rok 2011
  Wyświetleń: 652
 76. Zakup materiałów biurowych na 2013r.
  Wyświetleń: 645
 77. 01. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 644
 78. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w DW921 ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach na odcinku ok 400m - wynik postępowania
  Wyświetleń: 644
 79. Treść umowy
  Wyświetleń: 643
 80. Wyjaśnienia do zadanych pytań
  Wyświetleń: 642
 81. Remont wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do budynków w ul. Zwycięstwa w Paniówkach (na odcinku od ul. Dębowej do ul. Zabrskiej)
  Wyświetleń: 641
 82. Szczegółowe warunki przetargu
  Wyświetleń: 636
 83. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicy 27-go Stycznia w Paniówkach
  Wyświetleń: 636
 84. 7. SIWZ: MODYFIKACJA
  Wyświetleń: 634
 85. Budowa ocieplonego garażu
  Wyświetleń: 633
 86. Materiały biurowe
  Wyświetleń: 626
 87. Dostawa detektora gazów palnych, wentylatora naduchowego, mechanicznych korków kanalizacyjnych pakerów, generatora dymu oraz pompy szlamowej z osprzętem
  Wyświetleń: 624
 88. 4. SIWZ: WYJAŚNIENIE
  Wyświetleń: 622
 89. Formularz cenowy PGK
  Wyświetleń: 622
 90. Podłącze nia do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice: sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 617
 91. 12. NOWE Przedmiary robót
  Wyświetleń: 616
 92. Wyniki kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  Wyświetleń: 615
 93. Ogoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 614
 94. Nabór na Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 612
 95. Zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 612
 96. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
  Wyświetleń: 610
 97. Poprawiona treść odpowiedzi do SIWZ.
  Wyświetleń: 606
 98. Podłączeni ado systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice: sołectwo Gierałtowice i sołectwo Paniówki - etap I
  Wyświetleń: 603
 99. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Ks. Roboty w Gieraltowicach
  Wyświetleń: 602
 100. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 602
 101. Przeprowadzenie czynności dla 18 nieruchomosci - służebnośc przesyłu i nabycie
  Wyświetleń: 600
 102. 10. SIWZ: MODYFIKACJA
  Wyświetleń: 598
 103. Oferta
  Wyświetleń: 598
 104. Wybór wykonawcy podłaczenia - uzupełniające sołectwo Gierałtowice - Paniówki
  Wyświetleń: 598
 105. Formularz cenowy
  Wyświetleń: 596
 106. Przedmiary i Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej + Opis Projektu Budowlanego
  Wyświetleń: 596
 107. Pytania i odpowiedzi do SIWZ Inżynier Kontraktu
  Wyświetleń: 596
 108. Kanalizacja saniatarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice obejmujące następujące zadania: 1.Budowa kanalzaicji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej w Paniówkach 2.Budowa kanalziacji sanitarnej w Gierałtowicach rejon ulicy Sobieskiego
  Wyświetleń: 592
 109. Unieważnienie postępowania - na opracowanie dokumentacji dot. dofinansowania z Funduszu Spójności dla zadania Budowa kanalizacji w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 590
 110. 09. WERSJA EDYTOWALNA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ CZ I (IDW)
  Wyświetleń: 589
 111. 02. SIWZ - Paniówki
  Wyświetleń: 588
 112. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w sołectwie Przyszowice - ul. Spółdzielcza - od studzienki A47.9 do studzienki A42.20.4
  Wyświetleń: 585
 113. odpowiedzi na pytania oferentów do opracowania dokumentacji związanej z dofinansowaniem zadania: budowa kanalizacji w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 585
 114. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Dworska, Paniówki
  Wyświetleń: 585
 115. 9. SIWZ: MODYFIKACJA
  Wyświetleń: 584
 116. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Tuwima w Przyszowicach-wybór
  Wyświetleń: 584
 117. 02. SIWZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 583
 118. Podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 579
 119. Wymiana i rozbudowa wodociągu wraz z pzyłaczami do budynków w ul. Wodnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 579
 120. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Brzeg w Przyszowicach
  Wyświetleń: 579
 121. 10. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 4
  Wyświetleń: 578
 122. Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 575
 123. 2. SIWZ: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 573
 124. 8. SIWZ: SIWZ CZ. I (IDW) - WERSJA EDYTOWALNA ZAŁĄCZNIKÓW
  Wyświetleń: 572
 125. Materiały biurowe na 2014
  Wyświetleń: 572
 126. 01. Ogłoszenie o przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej - sołectwo Paniówki
  Wyświetleń: 570
 127. 05. Edytowalne załączniki do SIWZ
  Wyświetleń: 569
 128. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego
  Wyświetleń: 568
 129. Wybór wykonawcy na zadanie Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 568
 130. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 567
 131. Treść umowy
  Wyświetleń: 565
 132. Szczegółowe warunki przetargu
  Wyświetleń: 564
 133. Zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru
  Wyświetleń: 563
 134. 10. UWAGA Ogłoszenie i Przedmiary edytowalne 23.07.2010r.
  Wyświetleń: 562
 135. 6. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI
  Wyświetleń: 561
 136. Sytacja finansowa Zamawiającego w dokumentach
  Wyświetleń: 561
 137. Formularz cenowy JRP
  Wyświetleń: 560
 138. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Poloczka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 560
 139. Budowa pompowni ścieków PC08 przy ulicy Topolowej w Chudowie, Budowa pompownia ścieków PP18 przy ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 558
 140. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 554
 141. Ogłoszenie o przetargu na kredyt konsumencki
  Wyświetleń: 553
 142. 07. WERSJA EDYTOWALNA PRZEDMIARÓW ROBÓT
  Wyświetleń: 552
 143. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżającym lemieszowym
  Wyświetleń: 552
 144. 01. Ogłoszenie o Przetargu pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 551
 145. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Fornalskiej, ul.Morcinka i ul. Wieczorka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 551
 146. Odpwiedzi na pytania 28.04.2010
  Wyświetleń: 550
 147. Szafy metalowe 2013
  Wyświetleń: 550
 148. Wykonywanie prac remontowych na urządzeniach i przyłączach wod-kan na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 550
 149. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -ZMIANA TERMINU + ZMIANY W ZAPISACH SIWZ I OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 549
 150. 06. Wynik postępowania przetargowego
  Wyświetleń: 548
 151. SIWZ na kredyt wraz z wszystkimi częściami
  Wyświetleń: 548
 152. Odpowiedzi na pytania 27.04.2010
  Wyświetleń: 547
 153. 08. Edytowalne załączniki do oferty
  Wyświetleń: 546
 154. Wybór wykonawcy - wodociąg w ul. Wodnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 546
 155. Wyjaśnienia do SIWZ 23.04.2010
  Wyświetleń: 546
 156. 04. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 2
  Wyświetleń: 545
 157. Odpowiedzi na pytania 20.04.2010r.
  Wyświetleń: 545
 158. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Brzeg w Pzyszowicach
  Wyświetleń: 544
 159. Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 542
 160. Uzupełnienie do odpowiedzi z 20.04.2010r.
  Wyświetleń: 542
 161. Wybór wykonawcy - Krawężniki drogowe Przyszowice
  Wyświetleń: 541
 162. 08. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 3
  Wyświetleń: 540
 163. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 539
 164. Wybór wykonawcy po sprzeciwie na zad. Wodociąg Borowa Wieś - Paniówki
  Wyświetleń: 539
 165. 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2010r.
  Wyświetleń: 538
 166. 04. Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 2010-07-09
  Wyświetleń: 538
 167. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 538
 168. 04. Edytowalne Przedmiary robót
  Wyświetleń: 537
 169. 02. cz I i cz II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - CHUDÓW
  Wyświetleń: 534
 170. 05. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
  Wyświetleń: 534
 171. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 533
 172. Opracowanie dokumentacji na dofinansowanie z Funduszu Spójności budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 533
 173. 3. SIWZ: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 532
 174. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych - droga powiatowa - ul.Polna Przyszowice
  Wyświetleń: 532
 175. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 532
 176. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 531
 177. 11. SIWZ cz III C Dokumentacja Projektowa (uzupełnienie)
  Wyświetleń: 529
 178. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 529
 179. Wybór Wykonawcy po powtórnym sprzeciwie na zad. Wodociąg Borowa Wieś - Paniówki
  Wyświetleń: 528
 180. Wybór najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 526
 181. Wybór wykonawcy na zadanie: Wykonanie nawierzchni asfaltowej w DW 921 ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach na długości ok. 1450m
  Wyświetleń: 525
 182. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 523
 183. 06. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I ZMIANIE TERMINU
  Wyświetleń: 522
 184. 09. Ogłoszenie o zmianie terminu i zmianach
  Wyświetleń: 522
 185. wybór wykonawcy zad. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budynków przy ul. Nowej w Chudowie
  Wyświetleń: 521
 186. 5. SIWZ: SIWZ CZ. IIIA PRZEDMIARY ROBÓT - WERSJA EDYTOWALNA
  Wyświetleń: 520
 187. Odpowiedzi na pytania 29.04.2010r
  Wyświetleń: 520
 188. Wybór wykonawcy - odpady
  Wyświetleń: 517
 189. Nawiązanie do wyjaśnień z dnia 22.01.2010r.
  Wyświetleń: 516
 190. Odpowiedzi na pytania 10.05.2010
  Wyświetleń: 514
 191. Wybór wykonawcy na zadanie Remont wodociągu rozdzielczego z przyłączami do budynków w ul. Zwycięstwa w Paniówkach na odcinku od ul.Dębowej do ul.Zabrskiej
  Wyświetleń: 514
 192. Kontrole 2006 -2007 -2008 - 2009
  Wyświetleń: 513
 193. 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 512
 194. Wybór wykonawcy zadania Budowa sieci wodociągowej w Przyszowicach przy ul. Południowej, ul. Korfantego i Granicznej
  Wyświetleń: 512
 195. Budowa wodociągu przesyłowego wraz z przyłączami od komory wodomierzowej w Borowej Wsi do ul. Powstanców w Paniówkach
  Wyświetleń: 509
 196. Dostawa wodomierzy, modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu inkasenckiego
  Wyświetleń: 507
 197. Materiały biurowe w 2012 roku
  Wyświetleń: 507
 198. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach - odcinek od ul. Gierałtowickiej do torów kolejowych
  Wyświetleń: 504
 199. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych w 2017r.
  Wyświetleń: 500
 200. Budowa wodociągu przesyłowego wraz z przyłączami od komory wodomierzowej w Borowej Wsi do ul. Powstańców Śl. w Paniówkach
  Wyświetleń: 499
 201. 03. Cz III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - CHUDÓW OPZ
  Wyświetleń: 497
 202. Wykonanie nawierzchni na DW921 ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach odcinek 400m - wybór wykonawcy
  Wyświetleń: 497
 203. Wybór Wykonawcy - ul. 27-go Stycznia w Paniówkach
  Wyświetleń: 495
 204. Wybór wykonawcy podłaczenia - uzupełniające sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 494
 205. Wybór wykonawcy: zaprojektowanie 226 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 493
 206. Wynik postępowania pn Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wolności oraz przepompownia ścieków PP03 w Przyszowicach
  Wyświetleń: 491
 207. wybór wykonawcy zadania Budowa sieci wodociągowej przy ul. Darwina w Paniówkach
  Wyświetleń: 485
 208. wybór wykonawcy- wodociąg, ul. Dworska
  Wyświetleń: 484
 209. Odpowiedzi na pytania 07.05.2010
  Wyświetleń: 483
 210. 11. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 482
 211. 07. Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 20.07.2010r.
  Wyświetleń: 481
 212. Wybór Wykonawcy zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych od studzienki A2 do studzienki A52 oraz wymiana sieci wod. wraz z przyłączami do bud. mieszk. w ul. Parkowej i ul. Floriana w Przyszowicach
  Wyświetleń: 473
 213. Wybór Wykonawcy zadania- ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 473
 214. Budowa wodociągu w rejonie ul. Szkolnej w Chudowie - II etap
  Wyświetleń: 472
 215. 11. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 470
 216. Wybór wykonawcy podłaczenia - uzupełniające sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 470
 217. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych ul. Powstańców Śl. Przyszowice
  Wyświetleń: 465
 218. Wybór wykonawcy - Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Gliwickiej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 462
 219. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 460
 220. Wyjaśnienia do treści przedmiarów 17.05.2010r
  Wyświetleń: 458
 221. 05. Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 2010-07-15
  Wyświetleń: 457
 222. Odpowiedzi na pytania 06.05.2010
  Wyświetleń: 456
 223. Unieważnienie postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 3/2006
  Wyświetleń: 450
 224. Wybór wykonawcy dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w Przyszowicach ul. Spółdzielcza -od studzienki A47.9 do studzienki A42.20.4
  Wyświetleń: 450
 225. Działania promocyjne 2014 wynik postępownia
  Wyświetleń: 448
 226. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych od studzienki A2 do studzienki A52 oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Parkowej i ul. Floriana w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 447
 227. 13. ZMIANA TERMINU - ogłoszenie
  Wyświetleń: 444
 228. wybór wykonawcy na wymianę wodociągu w ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 444
 229. 14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 443
 230. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na zadanie Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul.Poloczka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 440
 231. Pod łączenia kanalizacyjne w Gminie Gierałtowice - sołectwo Gierałtowice i Paniówki - I etap
  Wyświetleń: 429
 232. Kompleksowa usługa obejmująca odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01- skratki 19 08 02- zawartość piaskownika 19 08 05 - ustabilizowane osady ściekowe pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 397
 233. Aktualności
  Wyświetleń: 367
 234. Wynik postępowania na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piontka - Stachury w Gierałtowicach działki nr: 538/12; 477/12; 476/12; 465/12".
  Wyświetleń: 294
 235. Dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu 2018-2020
  Wyświetleń: 286
 236. Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociagowych kanalizacyjnych w 2018-2020
  Wyświetleń: 231
 237. Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 161
 238. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Borowej-Słonecznej w Paniówkach
  Wyświetleń: 129
 239. Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy przy ul Prusa w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 40
 240. Kompleksowa usługa obejmująca odbiór transport i zagospodarowanie odpadów kodach 19 08 01- skratki19 08 02- zawartość piaskowników 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzących z Oczyszczalni Ścieków PGK w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 29
Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2015
  przez: Adam Szyma
 • opublikowano:
  15-06-2015 08:32
  przez: Adam Szyma
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
  odwiedzin: 1676
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
44-178 Przyszowice
ul. K.Miarki 1
NIP: 969-13-93-388 REGON: 278351793

Dane kontaktowe:

tel.: 32 301 15 21
fax:
e-mail: biuro@pgkprzyszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×