Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
570661605986538262407065583958216042488600
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544542769308626537205205267752294320451875937225
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
421929512381215926692131175625743589600450774624
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
393437332614318433743899354737223191354926102579
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000100387535653290334527233056
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29066
 2. Inne
  Wyświetleń: 10498
 3. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 7656
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6836
 5. Strona główna
  Wyświetleń: 2650
 6. Władze spółki
  Wyświetleń: 2519
 7. Wybór wykonawcy
  Wyświetleń: 2503
 8. Ogłoszenie o przetragach
  Wyświetleń: 2005
 9. Druki
  Wyświetleń: 1981
 10. Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1820
 11. Ogłoszenie o braku wody w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1803
 12. Majątek spółki
  Wyświetleń: 1779
 13. WPROWADZONE OPŁATY
  Wyświetleń: 1768
 14. Ogłoszenie o naborze pracownika
  Wyświetleń: 1745
 15. Przetarg pomoc techniczna
  Wyświetleń: 1714
 16. Organizacja
  Wyświetleń: 1665
 17. Wyniki kontroli wody
  Wyświetleń: 1655
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1621
 19. Taryfy
  Wyświetleń: 1614
 20. Aktualności
  Wyświetleń: 1602
 21. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1600
 22. Informacje o Projekcie
  Wyświetleń: 1585
 23. Przetarg kanalizacja sołectwo Gierałtowice
  Wyświetleń: 1539
 24. Przetarg kanalizacja sołectwo Paniówki
  Wyświetleń: 1533
 25. Przetarg kanalizacja sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 1533
 26. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1500
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1466
 28. PODŁĄCZENIA DLA GMINY GIERAŁTOWICE
  Wyświetleń: 1407
 29. Jednostka Realizująca Projekt
  Wyświetleń: 1401
 30. Przyjmowanie spraw indywidualnych
  Wyświetleń: 1388
 31. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 1381
 32. Odpowiedź na prośbę + Załączniki do IDW w formie edytowalnej
  Wyświetleń: 1359
 33. Informacja o wyniku konkursu
  Wyświetleń: 1343
 34. Usuwanie awarii wod-kan 2015-2016
  Wyświetleń: 1337
 35. Opinia biegłego rewidenta za 2008r.
  Wyświetleń: 1329
 36. Najczęściej zadawane pytania
  Wyświetleń: 1321
 37. Obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1301
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1286
 39. Materiały biurowe 2010
  Wyświetleń: 1283
 40. Ważne telefony
  Wyświetleń: 1271
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1253
 42. Regulamin udzielania zamówień
  Wyświetleń: 1244
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1206
 44. Kredyt konsumencki
  Wyświetleń: 1173
 45. Urządzenie wielofunkcyjne
  Wyświetleń: 1133
 46. Przetarg kanalizacja sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 1132
 47. Sprzedaż drukarki, projektora i oprogramowania MS Projekt na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt
  Wyświetleń: 1051
 48. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1025
 49. Dostawy urządzeń i sprzętu dla Projektu Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 985
 50. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Tuwima w Przyszowicach
  Wyświetleń: 953
 51. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ
  Wyświetleń: 895
 52. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 776
 53. Pomoc techniczna dla JRP realizującej projekt: Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice, współfinansowanego z Funduszu Spójności
  Wyświetleń: 766
 54. Aktualności
  Wyświetleń: 704
 55. Wyjaśnienia do pytań + wersja edytowalna załączników
  Wyświetleń: 704
 56. Wyniki kontroli wody
  Wyświetleń: 700
 57. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Darwina w Paniówkach
  Wyświetleń: 698
 58. Odpowiedzi na zadane pytania
  Wyświetleń: 696
 59. MAPY Z ORIENTACJĄ
  Wyświetleń: 693
 60. Budowa sieci wodociągowej w Przyszowicach przy ul. Południowej, ul. Korfantego i Granicznej
  Wyświetleń: 688
 61. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Nowej w Chudowie
  Wyświetleń: 678
 62. Druk RB-28S
  Wyświetleń: 661
 63. Odpowiedź na pytanie 28.04.2010r. II
  Wyświetleń: 660
 64. Ogłoszenie o zebraniu sołectwo Gierałtowice
  Wyświetleń: 657
 65. Wiata tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego na oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 656
 66. Wyjaśnienie Zamawiającego treści zapisów SIWZ
  Wyświetleń: 654
 67. Sprzedaż szaf metalowych na potrzeby na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt
  Wyświetleń: 651
 68. Pomoc Techniczna dla JRP realizującej projekt pn. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 649
 69. 03. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 1
  Wyświetleń: 640
 70. Materiały promocyjne- kontynuacja - wybór wykonawcy
  Wyświetleń: 640
 71. Inżynier Kontraktu SIWZ
  Wyświetleń: 630
 72. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w DW921 Ks. Roboty Gierałtowice_1 - wynik postępowania
  Wyświetleń: 630
 73. Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  Wyświetleń: 629
 74. Materiały biurowe na rok 2011
  Wyświetleń: 625
 75. Oferta
  Wyświetleń: 623
 76. Treść umowy
  Wyświetleń: 622
 77. Zakup materiałów biurowych na 2013r.
  Wyświetleń: 620
 78. Wyjaśnienia do zadanych pytań
  Wyświetleń: 618
 79. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w DW921 ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach na odcinku ok 400m - wynik postępowania
  Wyświetleń: 618
 80. Remont wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do budynków w ul. Zwycięstwa w Paniówkach (na odcinku od ul. Dębowej do ul. Zabrskiej)
  Wyświetleń: 612
 81. Szczegółowe warunki przetargu
  Wyświetleń: 610
 82. 01. Ogłoszenie o zamówieniu
  Wyświetleń: 609
 83. 7. SIWZ: MODYFIKACJA
  Wyświetleń: 609
 84. Budowa ocieplonego garażu
  Wyświetleń: 606
 85. Dostawa detektora gazów palnych, wentylatora naduchowego, mechanicznych korków kanalizacyjnych pakerów, generatora dymu oraz pompy szlamowej z osprzętem
  Wyświetleń: 604
 86. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicy 27-go Stycznia w Paniówkach
  Wyświetleń: 604
 87. Formularz cenowy PGK
  Wyświetleń: 602
 88. Materiały biurowe
  Wyświetleń: 601
 89. 12. NOWE Przedmiary robót
  Wyświetleń: 596
 90. Ogoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 590
 91. 4. SIWZ: WYJAŚNIENIE
  Wyświetleń: 588
 92. Zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 587
 93. Nabór na Inżyniera Kontraktu
  Wyświetleń: 586
 94. Podłącze nia do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice: sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 585
 95. Wyniki kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  Wyświetleń: 584
 96. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 583
 97. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
  Wyświetleń: 580
 98. Podłączeni ado systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice: sołectwo Gierałtowice i sołectwo Paniówki - etap I
  Wyświetleń: 577
 99. Poprawiona treść odpowiedzi do SIWZ.
  Wyświetleń: 576
 100. Przedmiary i Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej + Opis Projektu Budowlanego
  Wyświetleń: 574
 101. Przeprowadzenie czynności dla 18 nieruchomosci - służebnośc przesyłu i nabycie
  Wyświetleń: 574
 102. Pytania i odpowiedzi do SIWZ Inżynier Kontraktu
  Wyświetleń: 573
 103. Wybór wykonawcy podłaczenia - uzupełniające sołectwo Gierałtowice - Paniówki
  Wyświetleń: 573
 104. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Ks. Roboty w Gieraltowicach
  Wyświetleń: 573
 105. 09. WERSJA EDYTOWALNA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ CZ I (IDW)
  Wyświetleń: 570
 106. 10. SIWZ: MODYFIKACJA
  Wyświetleń: 569
 107. Oferta
  Wyświetleń: 569
 108. Formularz cenowy
  Wyświetleń: 567
 109. Kanalizacja saniatarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice obejmujące następujące zadania: 1.Budowa kanalzaicji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej w Paniówkach 2.Budowa kanalziacji sanitarnej w Gierałtowicach rejon ulicy Sobieskiego
  Wyświetleń: 565
 110. 02. SIWZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 563
 111. Unieważnienie postępowania - na opracowanie dokumentacji dot. dofinansowania z Funduszu Spójności dla zadania Budowa kanalizacji w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 563
 112. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Dworska, Paniówki
  Wyświetleń: 561
 113. 02. SIWZ - Paniówki
  Wyświetleń: 559
 114. 9. SIWZ: MODYFIKACJA
  Wyświetleń: 559
 115. odpowiedzi na pytania oferentów do opracowania dokumentacji związanej z dofinansowaniem zadania: budowa kanalizacji w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 559
 116. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Tuwima w Przyszowicach-wybór
  Wyświetleń: 558
 117. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w sołectwie Przyszowice - ul. Spółdzielcza - od studzienki A47.9 do studzienki A42.20.4
  Wyświetleń: 557
 118. 10. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 4
  Wyświetleń: 555
 119. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Brzeg w Przyszowicach
  Wyświetleń: 555
 120. Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 554
 121. Wymiana i rozbudowa wodociągu wraz z pzyłaczami do budynków w ul. Wodnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 554
 122. Materiały biurowe na 2014
  Wyświetleń: 553
 123. Podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 552
 124. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 547
 125. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego
  Wyświetleń: 546
 126. 2. SIWZ: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 545
 127. 8. SIWZ: SIWZ CZ. I (IDW) - WERSJA EDYTOWALNA ZAŁĄCZNIKÓW
  Wyświetleń: 545
 128. 05. Edytowalne załączniki do SIWZ
  Wyświetleń: 544
 129. Szczegółowe warunki przetargu
  Wyświetleń: 543
 130. 01. Ogłoszenie o przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej - sołectwo Paniówki
  Wyświetleń: 541
 131. Wybór wykonawcy na zadanie Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 541
 132. Formularz cenowy JRP
  Wyświetleń: 539
 133. 10. UWAGA Ogłoszenie i Przedmiary edytowalne 23.07.2010r.
  Wyświetleń: 535
 134. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyświetleń: 535
 135. Budowa pompowni ścieków PC08 przy ulicy Topolowej w Chudowie, Budowa pompownia ścieków PP18 przy ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 534
 136. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Poloczka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 534
 137. Ogłoszenie o przetargu na kredyt konsumencki
  Wyświetleń: 533
 138. Treść umowy
  Wyświetleń: 532
 139. Zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru
  Wyświetleń: 532
 140. 6. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI
  Wyświetleń: 531
 141. Sytacja finansowa Zamawiającego w dokumentach
  Wyświetleń: 531
 142. 07. WERSJA EDYTOWALNA PRZEDMIARÓW ROBÓT
  Wyświetleń: 527
 143. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżającym lemieszowym
  Wyświetleń: 527
 144. 01. Ogłoszenie o Przetargu pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
  Wyświetleń: 526
 145. 04. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 2
  Wyświetleń: 526
 146. Wyjaśnienia do SIWZ 23.04.2010
  Wyświetleń: 525
 147. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -ZMIANA TERMINU + ZMIANY W ZAPISACH SIWZ I OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 524
 148. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Brzeg w Pzyszowicach
  Wyświetleń: 524
 149. Odpowiedzi na pytania 20.04.2010r.
  Wyświetleń: 523
 150. Odpwiedzi na pytania 28.04.2010
  Wyświetleń: 523
 151. Odpowiedzi na pytania 27.04.2010
  Wyświetleń: 522
 152. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Fornalskiej, ul.Morcinka i ul. Wieczorka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 522
 153. Szafy metalowe 2013
  Wyświetleń: 521
 154. 06. Wynik postępowania przetargowego
  Wyświetleń: 520
 155. 03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2010r.
  Wyświetleń: 519
 156. Wybór wykonawcy - wodociąg w ul. Wodnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 519
 157. Wybór wykonawcy po sprzeciwie na zad. Wodociąg Borowa Wieś - Paniówki
  Wyświetleń: 519
 158. Uzupełnienie do odpowiedzi z 20.04.2010r.
  Wyświetleń: 518
 159. 08. WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI 3
  Wyświetleń: 517
 160. SIWZ na kredyt wraz z wszystkimi częściami
  Wyświetleń: 517
 161. Wybór wykonawcy - Krawężniki drogowe Przyszowice
  Wyświetleń: 517
 162. Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 516
 163. 08. Edytowalne załączniki do oferty
  Wyświetleń: 515
 164. Wykonywanie prac remontowych na urządzeniach i przyłączach wod-kan na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 515
 165. 04. Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 2010-07-09
  Wyświetleń: 513
 166. 04. Edytowalne Przedmiary robót
  Wyświetleń: 512
 167. 05. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
  Wyświetleń: 512
 168. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 511
 169. Opracowanie dokumentacji na dofinansowanie z Funduszu Spójności budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 511
 170. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 511
 171. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 510
 172. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 510
 173. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych - droga powiatowa - ul.Polna Przyszowice
  Wyświetleń: 510
 174. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 508
 175. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 508
 176. 11. SIWZ cz III C Dokumentacja Projektowa (uzupełnienie)
  Wyświetleń: 507
 177. 02. cz I i cz II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - CHUDÓW
  Wyświetleń: 506
 178. Wybór najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 505
 179. Wybór Wykonawcy po powtórnym sprzeciwie na zad. Wodociąg Borowa Wieś - Paniówki
  Wyświetleń: 504
 180. 06. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I ZMIANIE TERMINU
  Wyświetleń: 502
 181. 3. SIWZ: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 502
 182. Wybór wykonawcy na zadanie: Wykonanie nawierzchni asfaltowej w DW 921 ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach na długości ok. 1450m
  Wyświetleń: 502
 183. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 498
 184. Nawiązanie do wyjaśnień z dnia 22.01.2010r.
  Wyświetleń: 497
 185. Odpowiedzi na pytania 29.04.2010r
  Wyświetleń: 496
 186. 5. SIWZ: SIWZ CZ. IIIA PRZEDMIARY ROBÓT - WERSJA EDYTOWALNA
  Wyświetleń: 494
 187. Wybór wykonawcy - odpady
  Wyświetleń: 494
 188. wybór wykonawcy zad. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budynków przy ul. Nowej w Chudowie
  Wyświetleń: 494
 189. 09. Ogłoszenie o zmianie terminu i zmianach
  Wyświetleń: 492
 190. Kontrole 2006 -2007 -2008 - 2009
  Wyświetleń: 490
 191. Odpowiedzi na pytania 10.05.2010
  Wyświetleń: 490
 192. Wybór wykonawcy zadania Budowa sieci wodociągowej w Przyszowicach przy ul. Południowej, ul. Korfantego i Granicznej
  Wyświetleń: 489
 193. Materiały biurowe w 2012 roku
  Wyświetleń: 488
 194. Budowa wodociągu przesyłowego wraz z przyłączami od komory wodomierzowej w Borowej Wsi do ul. Powstanców w Paniówkach
  Wyświetleń: 487
 195. Wybór wykonawcy na zadanie Remont wodociągu rozdzielczego z przyłączami do budynków w ul. Zwycięstwa w Paniówkach na odcinku od ul.Dębowej do ul.Zabrskiej
  Wyświetleń: 486
 196. 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 485
 197. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach - odcinek od ul. Gierałtowickiej do torów kolejowych
  Wyświetleń: 483
 198. Wykonanie nawierzchni na DW921 ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach odcinek 400m - wybór wykonawcy
  Wyświetleń: 480
 199. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych w 2017r.
  Wyświetleń: 478
 200. Budowa wodociągu przesyłowego wraz z przyłączami od komory wodomierzowej w Borowej Wsi do ul. Powstańców Śl. w Paniówkach
  Wyświetleń: 477
 201. Dostawa wodomierzy, modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu inkasenckiego
  Wyświetleń: 476
 202. Wybór wykonawcy podłaczenia - uzupełniające sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 475
 203. 03. Cz III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - CHUDÓW OPZ
  Wyświetleń: 473
 204. Wybór wykonawcy: zaprojektowanie 226 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 472
 205. Wybór Wykonawcy - ul. 27-go Stycznia w Paniówkach
  Wyświetleń: 468
 206. Wynik postępowania pn Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wolności oraz przepompownia ścieków PP03 w Przyszowicach
  Wyświetleń: 466
 207. wybór wykonawcy zadania Budowa sieci wodociągowej przy ul. Darwina w Paniówkach
  Wyświetleń: 461
 208. wybór wykonawcy- wodociąg, ul. Dworska
  Wyświetleń: 461
 209. 11. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 459
 210. 07. Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 20.07.2010r.
  Wyświetleń: 458
 211. Budowa wodociągu w rejonie ul. Szkolnej w Chudowie - II etap
  Wyświetleń: 455
 212. Odpowiedzi na pytania 07.05.2010
  Wyświetleń: 455
 213. Wybór Wykonawcy zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych od studzienki A2 do studzienki A52 oraz wymiana sieci wod. wraz z przyłączami do bud. mieszk. w ul. Parkowej i ul. Floriana w Przyszowicach
  Wyświetleń: 452
 214. 11. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 450
 215. Wybór Wykonawcy zadania- ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 449
 216. Usuwanie wad i usterek po robotach kanalizacyjnych ul. Powstańców Śl. Przyszowice
  Wyświetleń: 444
 217. Wybór wykonawcy - Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Gliwickiej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 444
 218. Wybór wykonawcy podłaczenia - uzupełniające sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 442
 219. 05. Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 2010-07-15
  Wyświetleń: 441
 220. Wyjaśnienia do treści przedmiarów 17.05.2010r
  Wyświetleń: 439
 221. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 437
 222. Odpowiedzi na pytania 06.05.2010
  Wyświetleń: 431
 223. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych od studzienki A2 do studzienki A52 oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Parkowej i ul. Floriana w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 429
 224. Wybór wykonawcy dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w Przyszowicach ul. Spółdzielcza -od studzienki A47.9 do studzienki A42.20.4
  Wyświetleń: 429
 225. Działania promocyjne 2014 wynik postępownia
  Wyświetleń: 428
 226. wybór wykonawcy na wymianę wodociągu w ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 427
 227. 13. ZMIANA TERMINU - ogłoszenie
  Wyświetleń: 426
 228. Unieważnienie postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 3/2006
  Wyświetleń: 425
 229. 14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 420
 230. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na zadanie Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul.Poloczka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 414
 231. Pod łączenia kanalizacyjne w Gminie Gierałtowice - sołectwo Gierałtowice i Paniówki - I etap
  Wyświetleń: 408
 232. Kompleksowa usługa obejmująca odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01- skratki 19 08 02- zawartość piaskownika 19 08 05 - ustabilizowane osady ściekowe pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 369
 233. Aktualności
  Wyświetleń: 293
 234. Wynik postępowania na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piontka - Stachury w Gierałtowicach działki nr: 538/12; 477/12; 476/12; 465/12".
  Wyświetleń: 270
 235. Dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu 2018-2020
  Wyświetleń: 254
 236. Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociagowych kanalizacyjnych w 2018-2020
  Wyświetleń: 207
 237. Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 134
 238. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Borowej-Słonecznej w Paniówkach
  Wyświetleń: 107
 239. Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy przy ul Prusa w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2015
  przez: Adam Szyma
 • opublikowano:
  15-06-2015 08:32
  przez: Adam Szyma
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
  odwiedzin: 1621
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
44-178 Przyszowice
ul. K.Miarki 1
NIP: 969-13-93-388 REGON: 278351793

Dane kontaktowe:

tel.: 32 301 15 21
fax:
e-mail: biuro@pgkprzyszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×