Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Władze spółki

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Przyszowicach od 2005 roku przybrało formę spółki z ograniczoną działalnością. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina Gierałtowice.

            Spółka realizuje działania własne Gminy wynikające z art. 7 Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

 

 Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd.

 

Aktualnie Zarząd Spółki ma charakter jednoosobowy w składzie:

- Prezes Zarządu – Pan Piotr Rak

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Ryszard Szczepanik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Pan Michał Domański – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Pan Józef Kapłanek - Członek Rady Nadzorczej

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2006
  przez: Adam Szyma
 • opublikowano:
  01-02-2006 11:13
  przez: Adam Szyma
 • zmodyfikowano:
  01-02-2019 14:06
  przez: Adam Szyma
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
  odwiedzin: 2907
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
44-178 Przyszowice
ul. K.Miarki 1
NIP: 969-13-93-388 REGON: 278351793

Dane kontaktowe:

tel.: 32 301 15 21
fax:
e-mail: biuro@pgkprzyszowice.pl