Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Władze spółki

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Przyszowicach od 2005 roku przybrało formę spółki z ograniczoną działalnością. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina Gierałtowice.

            Spółka realizuje działania własne Gminy wynikające z art. 7 Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

 

 Władzami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd.

 

Aktualnie Zarząd Spółki ma charakter jednoosobowy w składzie:

- Prezes Zarządu – Pan Piotr Rak

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Ryszard Szczepanik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Pan Michał Domański – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Pan Józef Kapłanek - Członek Rady Nadzorczej