Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych

Zarządzenie nr 01/03/2022

Zarządu Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231100

 

z dnia 31.03.2022r.

 

w sprawie stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników na nieczystości płynne

 

Działając na podstawie art. 204 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. Ust. 94 poz. 1037 z późn. zm.)

 

zarządza się:

 

§1

Określić wysokość ceny za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników na nieczystości płynne do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, dla klientów indywidualnych oraz firm na następującym poziomie:

 

Lp.

Rodzaj usługi wywozu

Cena brutto

1.

Zbiornik na nieczystości płynne (szambo)

175 zł

2.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3

225 zł

3.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3

240 zł

 

 

§ 3

Rozliczenie z klientami odbywać się będzie na podstawie zawartych umów o wywóz nieczystości z danej posesji/firmy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2022.

 

 

 

 

 

 

PDFZarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych.pdf (264,32KB)