Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych

Zarządzenie nr 01/01/2024

 

Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

w Przyszowicach

 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231100

 

z dnia 17.01.2024r.

 

w sprawie stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Działając na podstawie art. 204 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18)

 

zarządza się:

§1

Określić wysokość ceny za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, dla klientów indywidualnych oraz firm na następującym poziomie:

 

Lp.

Rodzaj usługi wywozu

Cena brutto

1.

Zbiornik bezodpływowy (szambo)

210 zł

2.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3

260 zł

3.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3

275 zł

4.

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bez zawartej umowy o wywóz nieczystości

400 zł

 

 

§2

Rozliczenie z klientami odbywać się będzie na podstawie zawartych umów o wywóz nieczystości z danej posesji/firmy.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie 1 lutego 2024.

 

 

PDFZarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych.pdf (304,28KB)