Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Podstawowy rodzaj działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

to POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY oznaczone symbolem:

PKD 2007 3600Z

Spółka może również wykonywać następujące rodzaje działalności:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana

z gospodarką odpadami

- roboty związane z budową dróg i autostrad

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

- wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

- tynkowanie

- posadzkarstwo tapetowanie i oblicowanie ścian

- malowanie i szklenie

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

- transport rurociągowy pozostałych towarów

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

- pozostałe badania i analizy techniczne

- pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczne gdzie indziej nie sklasyfikowana

- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

- pozostałe sprzątanie

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

- działalność związana z organizacja targów wystaw i kongresów

- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

informację wytworzył(a): Dorota Kubicka
za treść odpowiada: Dorota Kubicka
data wytworzenia: 2019-08-31