Przejdź do treści strony WCAG

Taryfy

OGŁOSZENIE

 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowicach
                                               z dnia 22 maja 2018r.
 
w sprawie: wejścia w życie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
   

      Z dniem 30 maja 2018r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała przed okres trzech lat.